Výměna jehel ve věznicích: Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností

Publikace se zabývá otázkou výměnných programů injekčních jehel a stříkaček ve věznicích, a to na základě mezinárodních zkušeností a údajů aktuálních ke dni 31. března 2001. Údaje pak byly shromažďovány po dobu osmnácti měsíců od začátku října 2002. V češtině vydání první, 114 stran. 
Autoři prostudovali odbornou literaturu, navštívili věznice ve čtyřech zemích a vedli korespondenci s lidmi, kteří za realizaci výměnných programů ve věznicích zodpovídají. Zpráva podává komplexní přehled o faktickém a právním základě programů výměny jehel ve věznicích. Cílem této zprávy je pobídnout vězeňské systémy, které se potýkají s výskytem epidemií HIV a virových hepatitid (zejména virové hepatitidy typu C) v souvislosti s injekčním užíváním drog, k zavedení programů výměny injekčních jehel a stříkaček.
Publikaci původně pod titulem Prisons Needle Exchange: Lessons from a Comprehensive Review of International Evidence and Experience vydala organizace Canadian HIV/AIDS Legal Network.
České vydání neobsahuje fotografie. Čtenáři si je mohou prohlédnout v originální publikaci, publikované na stránkách www.aidslaw.ca v angličtině a francouzštině. Přímý odkaz na druhé vydání v angličtině (rok 2006): Prison Needle Exchange

Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou