Tichá revoluce: Praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých zemích světa

Tato publikace je překladem prvního vydání publikace, která byla v angličtině pod názvem „A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe“ publikována britskou organizací Release v rámci kampaně „Je čas na lepší drogovou legislativu“ v roce 2012.
ISBN původního vydání 0-904932-10-9. 
Autoři uvádějí: Více než padesát let od vyhlášení „války proti drogám“ se na úrovni jednotlivých států i v mezinárodním měřítku nepřestávají vést bouřlivé debaty o protidrogové politice, aniž by bylo možné předložit nějaké zásadní hmatatelné výsledky. Míra užívání drog zůstává celosvětově vysoká, počet uvězněných za drogové delikty dosahuje rekordní výše a výdaje na vedení této „války“ se každoročně počítají v řádu miliard. Naše stávající protidrogové politiky nefungují...
Autoři: Rosmarin, A., Eastwood, N.
Vydal Úřad vlády České republiky, 2013
ISBN 978-80-7440-083-4