Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog

Publikace se zabývá problematikou internetových intervencí pro uživatele drog. Nabízí je jako dostupnou alternativu v době značné dostupnosti internetu. Poskytuje přehled a popis některých stávajících programů v různých zemích, mapuje jejich východiska, podmínky účasti i samotný terapeutický program, dále také jeho technickou realizaci a v neposlední řadě také přináší informace o účinnosti těchto programů.
Publikace vydaná v r. 2012 je překladem publikace původně vydané Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost, v r. 2009. ISBN původního vydání: 978-92-9168-348-2. V jazyce českém první vydání. 84 stran. 

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage