Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog

Publikace se zabývá problematikou internetových intervencí pro uživatele drog. Nabízí je jako dostupnou alternativu v době značné dostupnosti internetu. Poskytuje přehled a popis některých stávajících programů v různých zemích, mapuje jejich východiska, podmínky účasti i samotný terapeutický program, dále také jeho technickou realizaci a v neposlední řadě také přináší informace o účinnosti těchto programů.
Publikace vydaná v r. 2012 je překladem publikace původně vydané Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost, v r. 2009. ISBN původního vydání: 978-92-9168-348-2. V jazyce českém první vydání. 84 stran. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist