Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog

Publikace se zabývá problematikou internetových intervencí pro uživatele drog. Nabízí je jako dostupnou alternativu v době značné dostupnosti internetu. Poskytuje přehled a popis některých stávajících programů v různých zemích, mapuje jejich východiska, podmínky účasti i samotný terapeutický program, dále také jeho technickou realizaci a v neposlední řadě také přináší informace o účinnosti těchto programů.
Publikace vydaná v r. 2012 je překladem publikace původně vydané Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost, v r. 2009. ISBN původního vydání: 978-92-9168-348-2. V jazyce českém první vydání. 84 stran. 

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor