Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti

Publikace s využitím informací pocházejících z ohromujícího množství výzkumných projektů poskytuje přehled širokého spektra léčebných modalit a jasně a srozumitelně odpovídá na často diskutované otázky související s různými aspekty léčby uživatelů drog a osob závislých na drogách. Tyto informace mohou výrazným způsobem přispět ke zvýšení efektivity systému poskytovaných adiktologických služeb v českých podmínkách a mohou pomoci k zavádění a rozšiřování relativně nových léčebných postupů, nebo k akcentování terapeutických postupů a metod, které v praxi již (standardně) fungují. Stejně tak může publikace přispět k osvětlení některých nezřídka zažitých adiktologických dogmat, mýtů a předsudků.
Původní anglické vydání publikace bylo vydáno ve Spojeném království - v dubnu 2006 jej vydala National Treatment Agency for Substance Misuse (NTA) pod titulem Treating drug misuse problems: evidence of effectivenes. Publikace byla vydána bez ISBN, s kódem produktu RB5. Organizace byla v r. 2013 začleněna do Public Health England. V češtině vydání prvé, 104 stran.