Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti

Publikace s využitím informací pocházejících z ohromujícího množství výzkumných projektů poskytuje přehled širokého spektra léčebných modalit a jasně a srozumitelně odpovídá na často diskutované otázky související s různými aspekty léčby uživatelů drog a osob závislých na drogách. Tyto informace mohou výrazným způsobem přispět ke zvýšení efektivity systému poskytovaných adiktologických služeb v českých podmínkách a mohou pomoci k zavádění a rozšiřování relativně nových léčebných postupů, nebo k akcentování terapeutických postupů a metod, které v praxi již (standardně) fungují. Stejně tak může publikace přispět k osvětlení některých nezřídka zažitých adiktologických dogmat, mýtů a předsudků.
Původní anglické vydání publikace bylo vydáno ve Spojeném království - v dubnu 2006 jej vydala National Treatment Agency for Substance Misuse (NTA) pod titulem Treating drug misuse problems: evidence of effectivenes. Publikace byla vydána bez ISBN, s kódem produktu RB5. Organizace byla v r. 2013 začleněna do Public Health England. V češtině vydání prvé, 104 stran. 

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist