Drogy a drogová závislost (Hartnoll)

Český překlad publikace Drogy a drogová závislost: Propojování výzkumu, politiky a praxe - Co jsme se již naučili a co bychom se ještě měli naučit, jejímž autorem je Richard Hartnoll - významný odborník na drogovou problematiku z Velké Británie - je základní příručkou, která je určena jak pro odborníky, tak pro širší veřejnost. Editorem českého vydání byl Josef Radimecký. V češtině vydání prvé, v r. 2005. 96 stran. Copyright: Rada Evropy, 2005.
Publikaci původně vydala Rada Evropy v r. 2004 pod titulem Drugs and drug dependence: linking research, policy and practice - Lessons learned, challenges ahead. Originální tištěná publikaci je dosud možno si objednat z online Bookshopu Rady Evropy; ISBN 978-92-871-5490-3.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist