Drogy a drogová závislost (Hartnoll)

Český překlad publikace Drogy a drogová závislost: Propojování výzkumu, politiky a praxe - Co jsme se již naučili a co bychom se ještě měli naučit, jejímž autorem je Richard Hartnoll - významný odborník na drogovou problematiku z Velké Británie - je základní příručkou, která je určena jak pro odborníky, tak pro širší veřejnost. Editorem českého vydání byl Josef Radimecký. V češtině vydání prvé, v r. 2005. 96 stran. Copyright: Rada Evropy, 2005.
Publikaci původně vydala Rada Evropy v r. 2004 pod titulem Drugs and drug dependence: linking research, policy and practice - Lessons learned, challenges ahead. Originální tištěná publikaci je dosud možno si objednat z online Bookshopu Rady Evropy; ISBN 978-92-871-5490-3.