Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací

Cílem této publikace je poskytnout české veřejnosti komplexní aktuální informace o tom, co funguje v oblasti prevence užívání návykových látek mezi mladými lidmi. Na základě 7 vyhledaných zahraničních článků (metaanalýz, systematických přehledů a přehledů literatury), které jsou zaměřené na vědecky ověřené informace o efektivnosti preventivních programů, je hodnocena obsahová náplň preventivních programů (tj. efektivní složky programů prevence užívání drog), způsob realizace a realizátoři programů a efektivita školních preventivních programů ve srovnání s programy selektivní a indikované prevence. 
Publikace shrnuje definice a klíčové termíny používané v prevenci užívání drog a poskytuje přehled různých typů intervencí, které jsou založeny na různých přístupech, teoriích a modelech. Speciální pozornost je věnována rodinným intervencím a intervencím zaměřeným na mládež z řad příslušníků menšin. Diskutovány jsou i mezery a nedostatky současného výzkumu v oblasti prevence užívání drog.
Editorem české verze je Mgr. Pavla Chomynová (Lejčková). Překlad publikace původně vydané organizací National Institute for Health and Clinical Excellence. Praha: 2007. 70 stran. V češtině vydání prvé. Překlad byl pořízen z anglické verze vydané v lednu 2006 pod názvem Drug use prevention among young people: a review of reviews (evidence briefing update). ISBN původního vydání: 1-84629-147-X.