Výzkumné zprávy

Podstránky

Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb

Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb - souhrnná zpráva z dotazníkové a kvalitativní studie. Drbohlavová, B., Mravčík, V. ISBN 978-80-7440-158-9.

Čtěte více

Dotazníková studie Lékaři ČR 2020 se zaměřením na problematiku závislostí

Mravčík, V. ISBN 978-80-7440-270-8

Čtěte více

Komorbidita adiktologických a duševních poruch v Evropě

Torrens M., Mestre-Pintó J-I.,Domingo-Salvany A., ISBN 978-80-7440-194-7.

Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v České republice v roce 2011

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2011. ISBN 978-80-7440-101-5.
Čtěte více

Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog (2009)

Výsledky studie prováděné mezi klienty nízkoprahových zařízení v letech 2002-2005.

Čtěte více

Celopopulační studie užívání návykových látek (výzkumná zpráva)

Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008. Běláčková, V., Nechanská, B., Chomynová, P., Horáková, M. ISBN 978-80-7440-052-0.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v ČR v r. 2007

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - Výsledky průzkumu v České republice v roce 2007. Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P. ISBN 978-80-87041-94-9.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v ČR v r. 2003

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003. Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P., Sovinová, H. ISBN 80-86734-94-3.
Čtěte více

Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu

Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu. Sadílek, P., Mravčík, V. ISBN 80-86734-89-7.
Čtěte více

Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice

Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice. Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L..ISBN 80-86734-77-3.
Čtěte více

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M. ISBN 80-86734-39-0.
Čtěte více

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.