Komorbidita adiktologických a duševních poruch v Evropě

Torrens M., Mestre-Pintó J-I.,Domingo-Salvany A., ISBN 978-80-7440-194-7.

Překlad z angličtiny. Původní publikace vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v roce 2015 pod titulem Comorbidity of substance use and mental disorders in Europe je zveřejněna na stránkách EMCDDA v ediční řadě Insights.

Publikace vychází z analýzy dat pocházejících z jednotlivých národních monitorovacích středisek, rešerše a analýzy literatury na téma současného výskytu duševních poruch a užívání návykových látek a z profesních zkušeností autorů. Přináší přehled nejčastějších forem souběhu užívání návykových látek a duševních onemocnění a také terapeutické možnosti řešení těchto stavů - lze ji tedy využít i jako metodické doporučení.