Psychedelika v České republice

Tato publikace představuje komplexní úvod do problematiky a dosud první souhrnný přehled situace v oblasti fenoménu užívání psychedelik v České republice, shrnující výsledky výzkumného projektu Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek realizovaného v letech 2019–2021 v Národním ústavu duševního zdraví a spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury České republiky.

Podrobnější informace o výzkumném projektu, jeho podpoře, konzultantech, aplikačních garantech, recenzentech a o celém autorském kolektivu jsou uvedeny na vnitřním titulním listu publikace (před obsahem).

 

ISBN 978-80-7440-307-1 (on-line; PDF)


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage