Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu

Výzkumná zpráva shrnuje výsledky průzkumu poradenské činnosti poskytované prostřednictvím telefonu a internetu v České republice provedeného v průběhu r. 2005.
Jsou prezentovány např. údaje o charakteru organizací poskytujících tento typ služby, jejich personální obsazení, způsob kontaktu, evidence kontaktů, vyjádřené problémy a potřeby organizací. Analýza je doplněna doporučeními pro další rozvoj této poradenské činnosti v ČR. Kontakty získané v rámci výzkumu byly zařazeny do Mapy pomoci na stránkách drogy-info.cz, kde jsou průběžně aktualizovány.
Redakce stránek drogy-info.cz upozorňuje, že některé kontakty uvedené v tištěné knižní publikaci již nejsou aktuální. Seznam linek proto byl z elektronické verze publikace stažen a nahrazen odkazem na Mapu pomoci.