Dotazníková studie Lékaři ČR 2020 se zaměřením na problematiku závislostí

Mravčík, V.; ISBN 978-80-7440-270-8

Výzkum názorů a postojů lékařů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví (Lékaři ČR) je prováděn agenturou INRES-SONES pravidelně od r. 1995. Poslední vlna byla provedena v r. 2020.

Předmětem výzkumu jsou 2 základní okruhy otázek:

  • problematika zdravotnictví v České republice, názory na jeho vývoj a současný stav; 
  • specifické otázky týkající se výkonu léčebné a preventivní péče ve vztahu k lidskému zdraví. 

Do druhého okruhu, který má charakter omnibusového šetření, jsou otázky jsou zařazovány na základě požadavků jednotlivých účastníků výzkumu. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) zařazuje do této části od r. 2005 modul s otázkami na návykové látky a závislostní chování mezi pacienty dotazovaných lékařů. Prezentovaná publikace obsahuje výsledky z výzkumu provedeného v závěru roku 2020.