Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog - Výsledky studie prováděné mezi klienty nízkoprahových zařízení v letech 2002-2005

Autoři: Mravčík, V., Petrošová, B., Zábranský, T., Řehák, V., Coufalová, M. Editor: Mravčík, V.

ISBN: 978-80-7440-003-2

Publikace Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog byla původně vydána v řadě e-Publikace Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) a na "starém" webu zveřejněna ve stejnojmenné publikační řadě, obsahující převážně studentské práce, která na webu již není. Protože v tomto případě jde o publikaci odborníků (editorem byl vedoucí NMS) a publikace má ISBN, bylo v r. 2020 rozhodnuto ji znovu zveřejnit, v řadě Výzkumné zprávy.

Publikace obsahuje závěrečná analytickou zprávu z výzkumu provedeného v letech 2002-2005. Původně byla připravována k publikaci v r. 2005-2006 a publikovaná v r. 2009.