Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog (2009)

Autoři: Mravčík, V., Petrošová, B., Zábranský, T., Řehák, V., Coufalová, M. Editor: Mravčík, V.

ISBN: 978-80-7440-003-2

Publikace Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog byla původně vydána v řadě e-Publikace Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) a na "starém" webu zveřejněna ve stejnojmenné publikační řadě, obsahující převážně studentské práce, která na webu již není. Protože v tomto případě jde o publikaci odborníků (editorem byl vedoucí NMS) a publikace má ISBN, bylo v r. 2020 rozhodnuto ji znovu zveřejnit, v řadě Výzkumné zprávy.

Publikace obsahuje závěrečná analytickou zprávu z výzkumu provedeného v letech 2002-2005. Původně byla připravována k publikaci v r. 2005-2006 a publikovaná v r. 2009.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist