Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PSYCHIATRIE

Obor medicíny, který studuje vznik, průběh, obraz a příčiny duševních onemocnění. Součástí oboru je i diagnostika a klasifikace, možnosti léčby a prevence těchto onemocnění. Pro psychiatrii je typické vnímání mozku jako tělesného orgánu na straně jedné a jako nositele vědomí, poznání, komunikace a jednání na straně druhé. Integruje tedy poznatky nejen z biologie, medicíny a přírodních věd jako takových, ale i psychologie, filozofie a dalších humanitních oborů.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.