Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PSYCHIATRIE

Obor medicíny, který studuje vznik, průběh, obraz a příčiny duševních onemocnění. Součástí oboru je i diagnostika a klasifikace, možnosti léčby a prevence těchto onemocnění. Pro psychiatrii je typické vnímání mozku jako tělesného orgánu na straně jedné a jako nositele vědomí, poznání, komunikace a jednání na straně druhé. Integruje tedy poznatky nejen z biologie, medicíny a přírodních věd jako takových, ale i psychologie, filozofie a dalších humanitních oborů.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage