05/14 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2013

Toto číslo Zaostřeno na drogy je souhrnem Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, která byla vydána v listopadu 2014. Obsahuje v přehledné formě shrnuté hlavní poznatky této rozsáhlé odborné zprávy, a řadu tabulek a grafů.

TOPlist