05/14 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2013

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje v přehledné formě shrnuté hlavní trendy drogové situace v ČR v r. 2013, informace o národní protidrogové politice a jejím kontextu, užívání drog a jeho důsledcích, prevenci, léčbě a harm reduction a o trestněprávní data. Obsahuje řadu tabulek a grafů.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013, zveřejněná v listopadu 2014.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz