05/14 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2013

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje v přehledné formě shrnuté hlavní trendy drogové situace v ČR v r. 2013, informace o národní protidrogové politice a jejím kontextu, užívání drog a jeho důsledcích, prevenci, léčbě a harm reduction a o trestněprávní data. Obsahuje řadu tabulek a grafů.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013, zveřejněná v listopadu 2014.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.