06/14 Hazardní hraní v ČR a jeho dopady

Zaostřeno na drogy č. 6/2014 je souhrnem komplexní analýzy Hazardní hraní v České republice a jeho dopady.
V období od března 2013 do dubna 2014 realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) analýzu výskytu hazardního hraní v ČR a jeho sociálních a zdravotních dopadů a souvislostí, a to na podkladě zadání ministra financí podle usnesení vlády České republiky č. 655 ze dne 6. září 2012, které ministru financí uložilo zadat NMS „zpracování studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost a předložit tuto studii vládě“. Jejím cílem bylo shrnout informace o výskytu hazardního hraní v ČR včetně jeho problémových forem, o sociálních, zdravotních a dalších dopadech a souvislostech hazardního hraní v kontextu legislativních, regulačních, preventivních a léčebných opatření a doporučit ministerstvu financí a vládě další kroky v politice ČR realizované v této oblasti. Zaměření analýzy a její průběžné a konečné výsledky diskutovala pracovní skupina, která se za tímto účelem v l. 2013–2014 sešla celkem třikrát. Jejími členy byli zástupci nejrůznějších institucí a iniciativ (zástupci ministerstev, NNO, odborných organizací, provozovatelů hazardních her, aktivistů).
V rámci analýzy byla provedena řada dílčích studií a šetření. Analýzu výskytu hazardního hraní v ČR a jeho sociálních a zdravotních dopadů a souvislostí projednala dne 15. září 2014 vláda ČR a schválila začlenění této problematiky do Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018. Výsledky monitorování budou zpracovávány do každoročních výročních zpráv. Dále vláda ČR na svém jednání dne 20. října 2014 schválila rozšíření působnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Protidrogová strategie, doposud zaměřená na nelegální drogy, je rozšířena o problematiku alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Tento krok znamená zásadní změnu směrem k integrované protidrogové politice a koordinovanému postupu státu při prevenci a řešení důsledků užívání návykových látek a hazardního hraní.

TOPlist