06/14 Hazardní hraní v ČR a jeho dopady

Toto číslo Zaostřeno na drogy je souhrnem komplexní analýzy. V období od března 2013 do dubna 2014 realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) analýzu výskytu hazardního hraní v ČR a jeho sociálních a zdravotních dopadů a souvislostí. V rámci analýzy byla provedena řada dílčích studií a šetření.
Analýzu výskytu hazardního hraní v ČR a jeho sociálních a zdravotních dopadů a souvislostí projednala dne 15. září 2014 vláda ČR a schválila začlenění této problematiky do Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018. Dále vláda ČR na svém jednání dne 20. října 2014 schválila rozšíření působnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Protidrogová strategie, doposud zaměřená na nelegální drogy, byla rozšířena o problematiku alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Tento krok znamenal zásadní změnu směrem k integrované protidrogové politice a koordinovanému postupu státu při prevenci a řešení důsledků užívání návykových látek a hazardního hraní.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje zpráva Hazardní hraní v České republice a jeho dopady (2014). 

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.