02/14 Drogová kyberkriminalita a související role internetu

Text je překladem prvního vydání publikace, která vyšla v roce 2013 pod názvem "Drug related cybercrime and associated use of the Internet. Overview, analysis and possible actions" pod záštitou Pompidou Group.
Obsahuje shrnutí dosavadních poznatků o kyberkriminalitě a on-line obchodování s drogami a v závěru analyzuje možné intervenční body a uvádí závěry a doporučení, týkající se anonymních tržišť s drogami na darknetu (internetu).

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist