02/14 Drogová kyberkriminalita a související role internetu

Text je překladem prvního vydání publikace, která vyšla v roce 2013 pod názvem "Drug related cybercrime and associated use of the Internet. Overview, analysis and possible actions" pod záštitou Pompidou Group.
Obsahuje shrnutí dosavadních poznatků o kyberkriminalitě a on-line obchodování s drogami a v závěru analyzuje možné intervenční body a uvádí závěry a doporučení, týkající se anonymních tržišť s drogami na darknetu (internetu).

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz