02/14 Drogová kyberkriminalita a související role internetu

Text je překladem prvního vydání publikace, která vyšla v roce 2013 pod názvem "Drug related cybercrime and associated use of the Internet. Overview, analysis and possible actions" pod záštitou Pompidou Group.
Obsahuje shrnutí dosavadních poznatků o kyberkriminalitě a on-line obchodování s drogami a v závěru analyzuje možné intervenční body a uvádí závěry a doporučení, týkající se anonymních tržišť s drogami na darknetu (internetu).

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist