04/14 Somatická komorbidita uživatelů drog

Čtvrté číslo Zaostřeno na drogy v r, 2014 shrnuje výsledky průzkumu mezi klienty pražských nízkoprahových programů pro uživatele návykových látek. Cílem byla analýza somatických potíží, souvisejících léčebných potřeb a bariér léčby u aktivních problémových uživatelů drog (PUD). Sestávala ze tří částí:
  1. Dotazníkové šetření na vzorku celkem 240 PUD zaměřené na zdravotní komplikace a bariéry při využívání zdravotnickcýh služeb
  2. Lékařské vyšetření celkem 40 PUD. 
  3. Dvě ohniskové skupiny s celkem 14 PUD (8 mužů a 6 žen).
Studie byla realizována ve spolupráci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti s agenturou FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o., a neziskovými organizacemi Drop In, Progressive a SANANIM.
Respondenti by mj. uvítali specializované zdravotnické zařízení pro léčbu somatických komplikací u uživatelů drog, i když byli k jeho zřízení a fungování skeptičtí. Uvítali by rovněž ze strany zdravotních služeb standardní přístup jako k "běžným" pacientům, lepší komunikaci a řádné poskytování kompletních informací o zdravotním stavu a o průběhu léčby, nabídku substituce uživatelům opiátů, a spolupráci lékařů se sociálními službami.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist