03/14 Mapování trendů v užívání, výrobě a distribuci metamfetaminu v Evropě

Užívání metamfetaminu se v minulosti omezovalo z větší části spíše na území České republiky a Slovenska. V poslední době se však metamfetamin rozmáhá také v dalších evropských zemích, což podněcuje zvýšený zájem o studium této problematiky.
Zpráva EMCDDA vychází z triangulace dat shromážděných na základě několika výzkumných postupů a z různých zdrojů. Přehled poznatků uvedených v této studii obsahuje také podrobnější pohled na chemii metamfetaminu a historii jeho užívání v Evropě od 30. let 20. století. Zmíněny jsou zde rovněž známky intenzivnějšího zapojení organizovaných kriminálních skupin do trhu s metamfetaminem a možné navyšování objemu jeho výroby. 
V některých zemích také dostupné poznatky svědčí o rostoucí míře užívání metamfetaminu a v některých velkých městech (Londýn, Paříži) byly zaznamenány trendy směrem k jeho injekčnímu užívání v rámci menších skupinek homosexuálních mužů. Znepokojivé zprávy přicházejí z jihovýchodní Evropy, kde se začíná výrazněji projevovat problém kouření krystalického metamfetaminu s možností jeho dalšího šíření mezi rizikové populace.
S užíváním metamfetaminu se pojí negativní důsledky pro tělesné i duševní zdraví, s nimiž rovněž souvisí vyšší míra rizikového sexuálního chování. K dispozici jsou prokazatelně efektivní opatření ve zdravotní i sociální oblasti, jež jsou založena na kognitivně-behaviorálním přístupu a prvcích incentivní terapie. 
Studie upozorňuje na neúplnost dosavadních poznatků o užívání metamfetaminu v Evropě a souvisejících problémech a poukazuje také na rezervy v dostupných informacích a ve výzkumu. V závěru studie se konstatuje, že ačkoli užívání metamfetaminu není v Evropě markantním jevem, je tato droga i přes svou relativně nízkou prevalenci schopna působit významnou újmu.