Drug Situation in the Czech Republic in 2019

This report stems from the 2019 national report on drug situation in the Czech language.

 

For bibliographical reference:

Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Fidesová, H. (2021). Drug Situation in the Czech Republic in 2019. Prague: Office of the Government of the Czech Republic.

The publication was created as a collection of processed workbooks reported to EMCDDA in 2020 describing drug situation in the Czech Republic in 2019 and relevant part of 2020. It stems from the 2019 national report on drug situation in Czech: MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2020. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 [Annual Report on Drug Situation in the Czech Republic in 2019] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. On-line: https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2019

 

ISBN: 978-80-7440-272-2