Lidská práva v drogové politice, čeho jsme dosáhli a kam míříme?

, rubrika Novinky

Tak zní ve volném překladu název doprovodné události, tzv. side event, kterou pořádá ČR v rámci 66. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND). - Událost se koná 15. března od 14:10-15:00 hod. (SEČ). 

Diskutovat bude široké spektrum odborníků, jak z jednotlivých států OSN, tak i z agentur OSN či občanské společnosti. Vystoupí také národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Jindřich Vobořil.

Program události je v připojeném letáku.

Drogové politiky se v čase proměňují. Některé státy stále vedou válku proti drogám, jiné však hledají humánnější cestu, jak se s drogovým fenoménem vyrovnat. Drogové politiky založené na lidských právech představují směr, který nabízí řadu nástrojů, jak drogové politiky více humanizovat. Jak drogové politiky reformovat tak, aby zohledňovaly potřeby i těch nejzranitelnějších a zároveň chránily společnost jako celek? Jak se bránit stigmatu a naopak zvyšovat povědomí o závislostech?

Mezi další cíle akce patří podpora mezinárodní spolupráce, diskuze nad zmírňováním trestů za užívání drog pro osobní potřebu či podpora občanské společnosti, marginalizovaných a zranitelných skupin.

Další informace:

Informace o 66. zasedání Komise OSN pro narkotika jsou dostupné na stránkách UNODC.

Sledovat 66. zasedání CND je možné i on-line (živý stream): na konferenční platformě (registrovaní účastníci) nebo na UN WebTV