Ve čtvrtek 30. března bude jednat Expertní skupina k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím

, rubrika Novinky

Jednání se koná 30. března 2023 od 10 do 12 hodin.

Jednání Expertní skupiny k přípravě rámcového návrhu regulace konopím svolal národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil.

Kontakt pro média:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR

David Hluštík hlustik.david@vlada.gov.cz


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou