Diskuse v Otázkách Václava Moravce 19. 2. 2023: Jindřich Vobořil a Petr Popov

, rubrika Novinky

Záznam diskuse je dostupný ze stránek České televize.

Záznam diskuse národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a adiktologa Petra Popova, moderované Václavem Moravcem, je dostupný ze stránky České televize OVM pod titulkem Otázky Václava Moravce 2. část. Diskuse byla vysílána 19. února 2023.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.