Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2024

, rubrika Novinky

Dne 9. listopadu 2023 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí pro rok 2024. Najdete ji na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, a také na stránce s dotační aplikací. Termín pro podání žádostí je pondělí 11. prosince 2023.

Podrobné informace jsou uvedeny v dokumentu Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2024.

Věnujte prosím pozornost také dalším dokumentům:

  • Podmínky pro poskytnutí a čerpání neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR 
  • Postup stanovení návrhu dotace projektům předloženým do dotačního řízení Úřadu vlády ČR na rok 2024. 

Výzva a další dva dokumenty jsou zveřejněny na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Došlo ke změnám oproti předchozím rokům, proto vyhlašovatel výzvy důrazně doporučuje se s dokumenty seznámit před podáním žádosti.

Podrobnější informace k dotačnímu řízení jsou zveřejněny na stránkách dotace-protidrogovapolitika.cz - v části Aktuality.