Rozstřel: Závislosti v Česku (diskuse u kulatého stolu iDNES.cz)

, rubrika Novinky

Epidemiolog Viktor Mravčík, adiktolog Michal Miovský a psychoterapeut Jiří Vacek diskutovali u kulatého stolu vysílaného 30. 10. 2023. Celý pořad (59:07 min) je možno si spustit ze záznamu.

Videozáznam pořadu Rozstřel: Závislosti v Česku z 30. 10. 2023 je dostupný ze článku Vyléčený terapeut: Zacvičilo to se mnou, když jsem po letech viděl sáček drog a z podcastových aplikací.

První část pořadu byla věnována návykovým látkám (včetně alkoholu a tabáku), závislostnímu chování a závažnosti problémů, které působí. Druhá část diskuse byla věnována systému pomoci a léčby závislých v ČR. Třetí část byla věnována otázce "prevence nebo represe?"


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.