Trh s drogami v EU: Amfetamin - podrobná analýza

, rubrika Novinky

EU Drug Market: Amphetamine — In-depth analysis: společná publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a agentury EUROPOL, vydaná v říjnu 2023.

Publikace EU Drug Market: Amphetamine — In-depth analysis je dalším z modulů komplexního přehledu nelegálních drogových trhů v Evropské unii, vypracovaným společně agenturami EMCDDA a EUROPOL. Všechny dosud vydané moduly této řady a plán modulů připravovaných k vydání v r. 2024 najdete na stránce EU Drug Markets: In-depth analysis.

O této publikační řadě

Trhy s drogami v EU: Podrobná analýza - EU Drug Markets: In-depth analysis - je strategická a akční analýza dostupných informací o evropských nelegálních drogových trzích. Přináší široký pohled na tyto trhy od výroby a obchodování až po distribuci a užívání. Poskytuje ucelený a systémový pohled, který zachycuje klíčové aspekty širších důsledků drogových trhů pro bezpečnost a veřejné zdraví, jakož i hlavní faktory, které jsou hnací silou změn a nových hrozeb.

Analýza má modulární formát a každý modul se zaměřuje na trh s určitou drogou - poskytuje tak jedinečný soubor základních zdrojů pro odborníky v oblasti prosazování práva, tvůrce politik, akademickou obec a vlastně pro každého, kdo hledá aktuální informace a analýzy o drogových trzích v Evropě.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz