" />

Budoucnost monitorování drog v Evropě do roku 2030

, rubrika Novinky

"The future of drug monitoring in Europe until 2030" - zpráva vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) shrnuje zjištění a poznatky ze "studie o budoucím vývoji“. Publikace byla vydána v angličtině a několika dalších jazycích, včetně češtiny; je dostupná zdarma.

Publikace The future of drug monitoring in Europe until 2030 - Budoucnost monitorování drog v Evropě do roku 2030 byla vydána v rámci ediční řady TECHNICAL REPORTS on-line ve formátu PDF. Všechny jazykové verze jsou připojeny ke článku The future of drug monitoring in Europe until 2030: A report summarising the findings and lessons learnt from the EMCDDA’s ‘futures study’  

EMCDDA v úvodním článku k publikaci uvádí:

  • Vzorce užívání drog a vývoj situace na drogových trzích v Evropě jsou stále složitější a dynamičtější, což má zásadní důsledky pro monitorování drog a výzkum. Toto zjištění přimělo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) k provedení studie o budoucnosti 2030, která měla agentuře poskytnout informace pro strategické úvahy o tom, jak zlepšit své činnosti v kontextu probíhajících rychlých změn v informačním prostředí i nových informačních potřeb, které se pravděpodobně objeví v příštím desetiletí.

 

Budoucnost monitorování drog v Evropě do roku 2030

Přímý odkaz pro stažení publikace v češtině:
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/documents/2023-09/20231122-future-drug-monitoring-europe-until-2030_cs.pdf

ISBN 978-92-9497-893-6, TD-04-23-158-CS-N,  DOI:10.2810/191970. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (2023), Budoucnost monitorování drog v Evropě do roku 2030, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.

 

 

Poznámka: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti se nepodílelo na přípravě české verze této publikace. 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.