Brzy začne Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024

, rubrika Novinky

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti se letos opět podílí na mezinárodní studii o užívání nelegálních drog v Evropě. SLEDUJTE PROSÍM DALŠÍ INFORMACE - dotazník bude zveřejněn již brzy.

Výsledky české části předchozí vlny studie EWSD 2021 jsme zveřejnili v časopise Zaostřeno č. 06/2022.

Na webu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost jsou informace o studii EWSD dostupné na stránce European Web Survey on Drugs: patterns of use