" />

Varování pro pacienty a veřejnost před riziky syntetických kanabinoidů

, rubrika Novinky

KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím vypracoval a 27. 3. 2024 na svých stránkách zveřejnil informaci "Varování pro pacienty a veřejnost před riziky syntetických kanabinoidů", ve které  vysvětluje rozdíly mezi přírodními, semisyntetickými a umělými (syntetickými) kanabinoidy, uvádí příklady názvů látek spadajících do jednotlivých kategorií a podrobně vysvětluje rizika spojená s jejich užitím. V závěru jsou doporučení pro ochranu zdraví a odkazy na odbornou literaturu.

Varování pro pacienty a veřejnost před riziky syntetických kanabinoidů je zveřejněno na stránkách kopac.cz.

V úvodu informace spolek KOPAC zdůrazňuje:

  • "je zásadní, aby veřejnost porozuměla velmi rozdílným zdravotním rizikům jednotlivých skupin kanabinoidů a dokázala se orientovat v zásadních rozdílech účinků a závažnosti zdravotních rizik mezi přírodními a umělými (syntetickými) kanabinoidy. Je nutné pochopit, že aplikace jakéhokoliv kanabinoidu, i přírodního, v izolované formě může mít odlišné účinky než užití stejného kanabinoidu ve stejné dávce, ale v komplexu přírodní směsi nejrůznějších kanabinoidů, terpenů, terpenoidů a dalších látek, s nimiž se v přírodě přirozeně vyskytuje. Rizika a pravděpodobnost vzniku okamžitého i dlouhodobého vážného poškození zdraví po užití přírodních nebo syntetických, tedy uměle vytvořených kanabinoidů, se zásadně liší. Užití syntetických kanabinoidů může vést až k náhlému úmrtí i zcela zdravého jedince."

Dále jsou informace členěny takto:

  • Přírodní kanabinoidy
  • Semisyntetické kanabinoidy
  • Syntetické kanabinoidy
  • Rizika pro jednotlivé orgány a soustavy v lidském těle
  • Doporučení pro ochranu zdraví

Varování je doplněno odkazy na odbornou literaturu (jsou uvedeny až na konci dokumentu, pod jmény autorů a odkazy na zúčastněné organizace).

Autoři:

MUDr. Pavel Kubů, předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, předseda KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš DrSc, Dr.h.c.mult., chemik a vědec, Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě

doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D., vedoucí Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek, Vysoká škola chemicko-technologická Praha

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vědecký poradce národního koordinátora pro protidrogovou politiku, ředitel pro výzkum a inovace Společnost Podané ruce o.p.s.

MUDr. Radovan Hřib, vedoucí lékař, Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSLB), odborný zástupce výboru SSLB v problematice léčebného konopí