EU4Health – Výzva k předkládání návrhů rámcové dohody o partnerství pro granty na provozní náklady (2025–2026) pro nevládní organizace

, rubrika Novinky

Evropská komise zveřejnila Výzvu k předkládání návrhů rámcové dohody o partnerství pro granty na provozní náklady (2025–2026) pro nevládní organizace. 

Stručné informace o vypsané výzvě včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení atd. (v češtině) jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR ve zprávě EU4Health – Výzva k předkládání návrhů rámcové dohody o partnerství pro granty na provozní náklady (2025–2026) pro nevládní organizace Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 14. března 2024 do 13. června 2024 17:00 hod (CET, Brusel/Brussels time).

Podrobné informace a podání žádosti (v angličtině): Funding & tenders (europa.eu), viz zprávu Call for proposals for a Framework Partnership Agreement for operating grants (2025-2026) to non-governmental organisations EU4H-2024-OG-FPA na stránkách  EU F&T Portal Evropské komise.

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage