EU4Health – Výzva k předkládání návrhů rámcové dohody o partnerství pro granty na provozní náklady (2025–2026) pro nevládní organizace

, rubrika Novinky

Evropská komise zveřejnila Výzvu k předkládání návrhů rámcové dohody o partnerství pro granty na provozní náklady (2025–2026) pro nevládní organizace. 

Stručné informace o vypsané výzvě včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení atd. (v češtině) jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR ve zprávě EU4Health – Výzva k předkládání návrhů rámcové dohody o partnerství pro granty na provozní náklady (2025–2026) pro nevládní organizace Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 14. března 2024 do 13. června 2024 17:00 hod (CET, Brusel/Brussels time).

Podrobné informace a podání žádosti (v angličtině): Funding & tenders (europa.eu), viz zprávu Call for proposals for a Framework Partnership Agreement for operating grants (2025-2026) to non-governmental organisations EU4H-2024-OG-FPA na stránkách  EU F&T Portal Evropské komise.

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.