Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024 je otevřená až do 8. července

, rubrika Novinky

Dotazník EWSD 2024 stále ještě možné vyplnit. Děkujeme všem, kdo se studie zúčastnili nebo ještě zúčastní, či sdíleli informaci o studii nebo na ni reagovali na sítích. Vážíme si všech odpovědí a reakcí. 

Dotazník v češtině: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  

Odkazy na další informace najdete ve zprávě zveřejněné při zahájení studie: Začala Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.