ČR pořádala v rámci 67. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) panelovou diskuzi na téma psychomodulačních látek

, rubrika Novinky

Panelová diskuse (side event) se konala v hybridním formátu 18. 3. 2024 v rámci zasedání CND ve Vídni (14.-22. 3. 2024). Diskutovali: národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil, odborník na závislosti Viktor Mravčík, ředitel nadnárodního institutu (TNI) Martin Jelsman a expertka na politiku závislostí z USA Christine Kourtides.

S přílivem nových látek se globální drogová situace dynamicky proměňuje. Mnohé z těchto nových látek propadají mezinárodními kontrolními opatřeními a končí v právním vakuu. Bez pevného regulačního statusu tyto látky, které se značně liší rizikovostí nebo medicínským potenciálem, končí buď zakázané na národní úrovni nebo ponechané v "šedé zóně", kde je nelze účinně regulovat ani kontrolovat jejich kvalitu a tím pádem i snižovat rizika s nimi spojená.

Vyvstává otázka, jak se s novou realitou nabídky takových látek vypořádat. ČR nabízí cestu nového modelu regulace méně škodlivých látek (např. kratomu), u nichž se komplexní zákaz nezdá být nutný a mohl by zavést inherentní rizika, která by účinně převážila nad zamýšlenými přínosy.

Další informace

Informace k 67. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) jsou dostupné na stránkách CND pod titulkem Sixty-seventh session.

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage