Seznam a definice výkonů drogových služeb

Knižní publikace vydaná v r. 2006 obsahuje seznam a popis výkonů poskytováných drogovými službami v České republice, společně s definovanými minimálními požadavky na provádění těchto výkonů. Publikace již není aktuální.
Aktuální je Seznam a definice výkonů drogových služeb - revize 1.2., který byl vydán 17. srpna 2018 jako pracovní dokument bez ISBN. Pouze tento dokument je nadále určen k využití v dotačním řízení RVKPP!
Pro usnadnění orientace drogovým službám připojujeme Revizi 1.2 k tomuto článku. Jedná se o úplné přepracované vydání.
Cílem původní knižní publikace bylo především podnítit odbornou diskuzi na téma standardizace výkonů v drogových službách a jejich výkaznictví. Publikace však byla rovněž využívána pro vykazování výkonů v průběžných a závěrečných zprávách v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V r. 2015 byla - rovněž formou pracovního dokumentu (bez ISBN) vydána revize 1.1. Seznamu a definice výkonů v drogových službách - Revize 1.1.