Seznam a definice výkonů drogových služeb

Knižní publikace vydaná v r. 2006 obsahuje seznam a popis výkonů poskytováných drogovými službami v České republice, společně s definovanými minimálními požadavky na provádění těchto výkonů. Publikace již není aktuální.
Aktuální je Seznam a definice výkonů drogových služeb - revize 1.2., který byl vydán 17. srpna 2018 jako pracovní dokument bez ISBN. Pouze tento dokument je nadále určen k využití v dotačním řízení RVKPP!
Pro usnadnění orientace drogovým službám připojujeme Revizi 1.2 k tomuto článku. Jedná se o úplné přepracované vydání.
Cílem původní knižní publikace bylo především podnítit odbornou diskuzi na téma standardizace výkonů v drogových službách a jejich výkaznictví. Publikace však byla rovněž využívána pro vykazování výkonů v průběžných a závěrečných zprávách v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V r. 2015 byla - rovněž formou pracovního dokumentu (bez ISBN) vydána revize 1.1. Seznamu a definice výkonů v drogových službách - Revize 1.1.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist