Seznam a definice výkonů drogových služeb (2006)

UPOZORNĚNÍ: Pro účely vykazování výkonů v dotačním řízení Úřadu vlády používejte aktuálně platný dokument zveřejněný na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. 

O této publikaci

Knižní publikace vydaná v r. 2006 obsahuje tehdy platný seznam a popis výkonů poskytováných drogovými službami v České republice, společně s definovanými minimálními požadavky na provádění těchto výkonů. 
Cílem této knižní publikace především bylo podnícení odborné diskuze na téma standardizace výkonů v drogových službách a jejich výkaznictví. Publikace však byla využívána i pro vykazování výkonů v průběžných a závěrečných zprávách v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

Další verze seznamu výkonů a definic

V letech následujících po vydání knižní publikace byl seznam výkonů několikrát revidován či přepracován a zveřejněn formou pracovního dokumentu (nebyly vydány formou knižní publikace s ISBN). Všechny verze, včetně aktuálně platné verze seznamu a převodníku mezi verzemi jsou dostupné na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.