Seznam a definice výkonů drogových služeb (2006)

UPOZORNĚNÍ: Pro účely vykazování výkonů v dotačním řízení Úřadu vlády používejte aktuálně platný dokument zveřejněný na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. 

O této publikaci

Knižní publikace vydaná v r. 2006 obsahuje tehdy platný seznam a popis výkonů poskytováných drogovými službami v České republice, společně s definovanými minimálními požadavky na provádění těchto výkonů. 
Cílem této knižní publikace především bylo podnícení odborné diskuze na téma standardizace výkonů v drogových službách a jejich výkaznictví. Publikace však byla využívána i pro vykazování výkonů v průběžných a závěrečných zprávách v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

Další verze seznamu výkonů a definic

V letech následujících po vydání knižní publikace byl seznam výkonů několikrát revidován či přepracován a zveřejněn formou pracovního dokumentu (nebyly vydány formou knižní publikace s ISBN). Všechny verze, včetně aktuálně platné verze seznamu a převodníku mezi verzemi jsou dostupné na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou