Seznam a definice výkonů drogových služeb

Knižní publikace vydaná v r. 2006 obsahuje seznam a popis výkonů poskytováných drogovými službami v České republice, společně s definovanými minimálními požadavky na provádění těchto výkonů.
Cílem knižní publikace bylo především podnítit odbornou diskuzi na téma standardizace výkonů v drogových službách a jejich výkaznictví. Publikace však byla rovněž využívána pro vykazování výkonů v průběžných a závěrečných zprávách v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
V r. 2015 byla formou pracovního dokumentu (bez ISBN) vydán Seznam a definice výkonů v drogových službách - Revize 1.1. Pouze tento nový dokument je nadále určen k využití v dotačním řízení RVKPP!
Pro usnadnění orientace drogovým službám připojujeme Revizi 1.1 k tomuto článku. Jedná se o úplné přepracované vydání. Platná verze je dostupná Seznam a definice výkonů v drogových službách Revize 1.1 je dostupný ze stránek dotace-drogy.vlada.cz v části Praktické rady.

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist