Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog

Příručka Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog má být pracovníkům nízkoprahových programů zdrojem vědomostí,dovedností a technik potřebných při testování uživatelů drog na HIV a VHC a zprostředkování další nutné péče pro tuto cílovou skupinu.

Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu / společné akce „677085 / HA-REACT“ financovaného z prostředků Programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Na přípravě se podíleli: Henrikki Brummer-Korvenkontio, Národní ústav pro zdraví a sociální péči, Finsko; Lella Cosmaro, Lila Milano, Itálie; Giacomina Chiaradia, Národní institut infekčních nemocí, Itálie; Kristel Kivimets, Národní ústav rozvoje zdraví, Estonsko; Peter Wiessner, nezávislý konzultant, Německo; Alexandra Gurinova, Deutsche AIDS-Hilfe, Německo.

Editor anglického originálu: Shona Schonning

Editoři českého vydání: Daniel Randák, Tereza Černíková, Barbara Janíková, Viktor Mravčík

Redaktoři českého vydání: Zuzana Tion Leštinová, Lucie Grolmusová

Původní publikace byla zpracována jako manuál pro lektory vzdělávající pracovníky služeb v problematice testování. Český překlad byl upraven tak, aby byla metodická příručka adresována přímo pracovníkům služeb. Součástí anglického originálu je i kapitola věnovaná testování HIV a VHC ve věznicích. Vzhledem k tomu, že je zpracována specificky pro německé prostředí, není součástí českého vydání.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist