Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog

Příručka Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog má být pracovníkům nízkoprahových programů zdrojem vědomostí,dovedností a technik potřebných při testování uživatelů drog na HIV a VHC a zprostředkování další nutné péče pro tuto cílovou skupinu.

Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu / společné akce „677085 / HA-REACT“ financovaného z prostředků Programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Na přípravě se podíleli: Henrikki Brummer-Korvenkontio, Národní ústav pro zdraví a sociální péči, Finsko; Lella Cosmaro, Lila Milano, Itálie; Giacomina Chiaradia, Národní institut infekčních nemocí, Itálie; Kristel Kivimets, Národní ústav rozvoje zdraví, Estonsko; Peter Wiessner, nezávislý konzultant, Německo; Alexandra Gurinova, Deutsche AIDS-Hilfe, Německo.

Editor anglického originálu: Shona Schonning

Editoři českého vydání: Daniel Randák, Tereza Černíková, Barbara Janíková, Viktor Mravčík

Redaktoři českého vydání: Zuzana Tion Leštinová, Lucie Grolmusová

Původní publikace byla zpracována jako manuál pro lektory vzdělávající pracovníky služeb v problematice testování. Český překlad byl upraven tak, aby byla metodická příručka adresována přímo pracovníkům služeb. Součástí anglického originálu je i kapitola věnovaná testování HIV a VHC ve věznicích. Vzhledem k tomu, že je zpracována specificky pro německé prostředí, není součástí českého vydání.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage