Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog

Příručka Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog má být pracovníkům nízkoprahových programů zdrojem vědomostí,dovedností a technik potřebných při testování uživatelů drog na HIV a VHC a zprostředkování další nutné péče pro tuto cílovou skupinu.

Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu / společné akce „677085 / HA-REACT“ financovaného z prostředků Programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Na přípravě se podíleli: Henrikki Brummer-Korvenkontio, Národní ústav pro zdraví a sociální péči, Finsko; Lella Cosmaro, Lila Milano, Itálie; Giacomina Chiaradia, Národní institut infekčních nemocí, Itálie; Kristel Kivimets, Národní ústav rozvoje zdraví, Estonsko; Peter Wiessner, nezávislý konzultant, Německo; Alexandra Gurinova, Deutsche AIDS-Hilfe, Německo.

Editor anglického originálu: Shona Schonning

Editoři českého vydání: Daniel Randák, Tereza Černíková, Barbara Janíková, Viktor Mravčík

Redaktoři českého vydání: Zuzana Tion Leštinová, Lucie Grolmusová

Původní publikace byla zpracována jako manuál pro lektory vzdělávající pracovníky služeb v problematice testování. Český překlad byl upraven tak, aby byla metodická příručka adresována přímo pracovníkům služeb. Součástí anglického originálu je i kapitola věnovaná testování HIV a VHC ve věznicích. Vzhledem k tomu, že je zpracována specificky pro německé prostředí, není součástí českého vydání.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist