Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog

Příručka Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog má být pracovníkům nízkoprahových programů zdrojem vědomostí,dovedností a technik potřebných při testování uživatelů drog na HIV a VHC a zprostředkování další nutné péče pro tuto cílovou skupinu.

Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu / společné akce „677085 / HA-REACT“ financovaného z prostředků Programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Na přípravě se podíleli: Henrikki Brummer-Korvenkontio, Národní ústav pro zdraví a sociální péči, Finsko; Lella Cosmaro, Lila Milano, Itálie; Giacomina Chiaradia, Národní institut infekčních nemocí, Itálie; Kristel Kivimets, Národní ústav rozvoje zdraví, Estonsko; Peter Wiessner, nezávislý konzultant, Německo; Alexandra Gurinova, Deutsche AIDS-Hilfe, Německo.

Editor anglického originálu: Shona Schonning

Editoři českého vydání: Daniel Randák, Tereza Černíková, Barbara Janíková, Viktor Mravčík

Redaktoři českého vydání: Zuzana Tion Leštinová, Lucie Grolmusová

Původní publikace byla zpracována jako manuál pro lektory vzdělávající pracovníky služeb v problematice testování. Český překlad byl upraven tak, aby byla metodická příručka adresována přímo pracovníkům služeb. Součástí anglického originálu je i kapitola věnovaná testování HIV a VHC ve věznicích. Vzhledem k tomu, že je zpracována specificky pro německé prostředí, není součástí českého vydání.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.