Krátká intervence pro uživatele konopí

Cílem publikace Krátká intervence pro uživatele konopí je představit možnost a postup práce s uživateli konopí v různých adiktologických službách a poskytnout alternativu či doplnění k nabídce služeb. Užitečná může být také pracovníkům z oblasti duševního zdraví a všem profesím, ve kterých je možné setkat se s užíváním kanabinoidů. Na její tvorbě se podílel tým autorů, ktrerý čerpal informace z dostupné literatury a zkušeností získaných při práci s klienty.

Metodika Krátké intervence je zaměřena zejména na klienty ve fázi prekontemplace ve vztahu ke své závislosti, tedy těm, kteří neuvažují o změně a dále je určena pro klienty ve fázi kontemplace či rozhodnutí, kdy může sloužit jako nástroj pro úvodní spolupráci s klientem.

Publikace je sestavena z teoretické a praktické části, kdy teoretická část slouží především jako teoretický základ pro pracovníka k získaní informací, které pak vhodným způsobem předává klientovi. Praktická část obsahuje popis náplně jednotlivých sezení s klientem.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist