Krátká intervence pro uživatele konopí

Cílem publikace Krátká intervence pro uživatele konopí je představit možnost a postup práce s uživateli konopí v různých adiktologických službách a poskytnout alternativu či doplnění k nabídce služeb. Užitečná může být také pracovníkům z oblasti duševního zdraví a všem profesím, ve kterých je možné setkat se s užíváním kanabinoidů. Na její tvorbě se podílel tým autorů, ktrerý čerpal informace z dostupné literatury a zkušeností získaných při práci s klienty.

Metodika Krátké intervence je zaměřena zejména na klienty ve fázi prekontemplace ve vztahu ke své závislosti, tedy těm, kteří neuvažují o změně a dále je určena pro klienty ve fázi kontemplace či rozhodnutí, kdy může sloužit jako nástroj pro úvodní spolupráci s klientem.

Publikace je sestavena z teoretické a praktické části, kdy teoretická část slouží především jako teoretický základ pro pracovníka k získaní informací, které pak vhodným způsobem předává klientovi. Praktická část obsahuje popis náplně jednotlivých sezení s klientem.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage