Krátká intervence pro uživatele konopí

Cílem publikace Krátká intervence pro uživatele konopí je představit možnost a postup práce s uživateli konopí v různých adiktologických službách a poskytnout alternativu či doplnění k nabídce služeb. Užitečná může být také pracovníkům z oblasti duševního zdraví a všem profesím, ve kterých je možné setkat se s užíváním kanabinoidů. Na její tvorbě se podílel tým autorů, ktrerý čerpal informace z dostupné literatury a zkušeností získaných při práci s klienty.

Metodika Krátké intervence je zaměřena zejména na klienty ve fázi prekontemplace ve vztahu ke své závislosti, tedy těm, kteří neuvažují o změně a dále je určena pro klienty ve fázi kontemplace či rozhodnutí, kdy může sloužit jako nástroj pro úvodní spolupráci s klientem.

Publikace je sestavena z teoretické a praktické části, kdy teoretická část slouží především jako teoretický základ pro pracovníka k získaní informací, které pak vhodným způsobem předává klientovi. Praktická část obsahuje popis náplně jednotlivých sezení s klientem.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist