Efektivní regulace užívání marihuany (metodická příručka pro terapeuty)

Metodická příručka, určená lékařům, terapeutům a dalším pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s uživateli konopných drog. V ČR se jedná o první metodickou příručku speciálně zaměřenou na uživatele konopných drog - publikace představuje metodiku pro provádění integrované krátké intervence a skupinového programu pro léčbu klientů, kteří intenzivně užívají konopné drogy.
Publikace přináší dva modely léčby, vytvořené australskou organizací Turning Point , a sice integrovanou krátkou intervenci a skupinový program. K oběma modelům léčby je zpracována podrobná metodika. Oba terapeutické postupy jsou vhodné pro klienty vykazující závislostní užívání konopí bez dalších komplikací. Postupy uvedené v této publikaci jsou založené na moderních, empiricky ověřených poznatcích vycházejících ze zahraniční poradenské praxe, jsou velmi srozumitelným, podrobným a erudovaným způsobem popsané. Publikace rovněž poskytuje přehled poznatků o užívání konopných drog a o jeho dopadech na zdraví.