Efektivní regulace užívání marihuany (metodická příručka pro terapeuty)

Metodická příručka, určená lékařům, terapeutům a dalším pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s uživateli konopných drog. V ČR se jedná o první metodickou příručku speciálně zaměřenou na uživatele konopných drog - publikace představuje metodiku pro provádění integrované krátké intervence a skupinového programu pro léčbu klientů, kteří intenzivně užívají konopné drogy.
Publikace přináší dva modely léčby, vytvořené australskou organizací Turning Point , a sice integrovanou krátkou intervenci a skupinový program. K oběma modelům léčby je zpracována podrobná metodika. Oba terapeutické postupy jsou vhodné pro klienty vykazující závislostní užívání konopí bez dalších komplikací. Postupy uvedené v této publikaci jsou založené na moderních, empiricky ověřených poznatcích vycházejících ze zahraniční poradenské praxe, jsou velmi srozumitelným, podrobným a erudovaným způsobem popsané. Publikace rovněž poskytuje přehled poznatků o užívání konopných drog a o jeho dopadech na zdraví.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist