Evropské kurikulum prevence

Příručka pro rozhodovatele, tvůrce názorů a tvůrce politik v oblasti vědecky podložené prevence užívání návykových látek.

Primárním účelem vytvoření této příručky bylo poskytnout specifický referenční materiál pro vzdělávací kurzy založené na Evropském kurikulu prevence (EUPC). Příručka rovněž podává všeobecnější úvod do preventivní vědy a zejména pak do výzkumem podložených intervencí.

Toto vzdělávací kurikulum bylo vytvořeno v rámci evropského projektu s názvem UPC-Adapt, který byl spolufinancován Evropskou komisí (číslo projektu JUST-2015-AG-DRUG).

 

Autor/ Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Editor českého vydání/ doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Vydal/ Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Pro bibliografické citace/

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2021. Evropské kurikulum prevence. Příručka pro rozhodovatele, tvůrce názorů a tvůrce politik v oblasti vědecky podložené prevence užívání návykových látek. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-266-1 (online; pdf)

Původní dokument

European Prevention Curriculum (EUPC): a handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use viz https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/european-prevention-curriculum_en


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage