Poruchy vzniklé užíváním metamfetaminu

Tato publikace vyšla v roce 2017 ve Spolkové republice Německo a obsahuje doporučené postupy pro léčbu uživatelů metamfetaminu (pervitinu). Metodiku zpracovalo německé Lékařské centrum pro kvalitu v medicíně (ÄZQ) na popud pověřenkyně vlády SRN pro oblast drog v reakci na rostoucí problém s užíváním metamfetaminu v Německu.

Doporučené postupy vychází z přehledu literatury a byly přijaty na základě konsenzu zástupců odborné veřejnosti v Německu. Jsou určeny především lékařům všech specializací činných v oblasti adiktologické léčby, psychoterapeutům z řad lékařů i psychologů, všem profesním skupinám v oblasti ambulantní i lůžkové léčby závislostí (např. psychologům, sociálním pracovníkům, ošetřujícímu personálu), pracovníkům v oblasti následné péče a rehabilitace a svépomocným organizacím.

Český překlad připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je pracovištěm Úřadu vlády České republiky.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist