Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik

Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik.

Publikace je překladem metodických doporučení a vodítkem pro klinické pracovníky a odborníky z britské praxe, kteří se v rámci primární péče setkávají s problematikou užívání benzodiazepinů a snižováním míry jejich zneužívání. Okrajově se zabývá i problematikou hypnotik a anxiolytik. Publikovaná doporučení nemusí být platná pro podmínky v České republice.

Původní dokument byl vydán v r. 2014; je dostupný pod titulem Guidance for the use and reduction of misuse of benzodiazepines and other hypnotics and anxiolytics in general practice ze stránky SMMGP / FDAP.

Autory původního dokumentu jsou Chris Ford a Fergus Law. Na vzniku dokumentu se dále podíleli Jean-Claude Barjolin, Jo Betterton, Tom Carnwath, Clare Gerada, Steve Iliffe, Mick McKernan, Graham Parsons,Stephen Pick a Muriel Simmonte.