Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR

Virová hepatitida typu C (VHC) představuje významný veřejnozdravotní a epidemiologický problém celosvětově i v České republice. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto stanovila eliminaci viru hepatitidy C do roku 2030 jako významný cíl veřejného zdravotnictví a vyzvala členské státy, aby zpracovaly národní strategii eliminace VHC. Cílem WHO je zastavit přenos VHC a zajistit každému přístup k prevenci, léčbě a péči. Členské státy mají do roku 2030 redukovat nové infekce o 90 % a úmrtnost na VHC snížit o 65 %. Významnou součástí strategie musí být prevence nákazy mezi injekčními uživateli drog prostřednictvím harm reduction služeb, testování a léčby VHC.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při sekretariátu RVKPP připravilo v rámci projektu HA-REACT Akční plán eliminace VHC u uživatelů drog v ČR, který obsahuje soubor opatření zaměřených na prevenci, vyhledávání, diagnostiku, léčbu a následnou péči. Tento akční plán schválila dne 21. srpna 2019 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


TOPlist