Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2017

Autoři: T. Černíková, D. Dárek, T. Klíma

Editor: L. Kiššová

Úřad vlády České republiky, 2019. ISBN 978-80-7440-223-4

Souhrnná zpráva nabízí popis aktuální situace a identifikovaných nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

Zpráva byla zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři; jednotlivé krajské zprávy jsou dostupné na stránkách krajů. 


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist