Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2017

Autoři: T. Černíková, D. Dárek, T. Klíma

Editor: L. Kiššová

Úřad vlády České republiky, 2019. ISBN 978-80-7440-223-4

Souhrnná zpráva nabízí popis aktuální situace a identifikovaných nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

Zpráva byla zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři; jednotlivé krajské zprávy jsou dostupné na stránkách krajů. 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist