Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) je nástroj, který slouží k plánování a rámcovému hodnocení Informačního systému v závislostech (ISZ). Plán v tomto rozsahu byl poprvé sestaven na období 2020-2022.

ISBN 978-80-7440-246-3

[Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2020. Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022. Mravčík V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.]

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.