Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) je nástroj, který slouží k plánování a rámcovému hodnocení Informačního systému v závislostech (ISZ). Plán v tomto rozsahu byl poprvé sestaven na období 2020-2022.

ISBN 978-80-7440-246-3

[Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2020. Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022. Mravčík V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.]

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.