Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019 přináší popis aktuální situace a identifikovaných nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

ISBN 978-80-7440-265-4

Zpracovali: Mgr. Tereza Černíková, Daniel Dárek, Tomáš Klíma, DiS.

Editor: Mgr. Kateřina Horáčková

Pro bibliografické citace: ČERNÍKOVÁ, T., DÁREK, D., KLÍMA, T. 2021. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019 [Summary report on the implementation of drug policy in the regions in 2019] HORÁČKOVÁ, K. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.