Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 navazuje na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a je ve značné míře její aktualizací. Byla zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektuje získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog. Strategie byla přijata usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 340.
ISBN 978-80-7440-045-2.
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 byla v době své platnosti několikrát revidována. Revidované verze nebyly vydány jako knižní publikace. Najdete je na drogy-info.cz v části O nás, a rovněž na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v části Strategické dokumenty; na stránce RVKPP jsou i všechny akční plány.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist