Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 navazuje na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a je ve značné míře její aktualizací. Byla zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektuje získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog. Strategie byla přijata usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 340.
ISBN 978-80-7440-045-2.
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 byla v době své platnosti několikrát revidována. Revidované verze nebyly vydány jako knižní publikace. Najdete je na drogy-info.cz v části O nás, a rovněž na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v části Strategické dokumenty; na stránce RVKPP jsou i všechny akční plány.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist