Trendy na drogové scéně v ČR (2009)

Trendy na drogové scéně v ČR - Ohniskové skupiny s pracovníky nízkoprahových programů je výzkumná studie, provedená na základě zadání Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS). .

Autoři: Radimecký, J., Janíková, B., Zábranský, T.

Výsledky studie byly původně publikovány v r. 2009 v ediční řadě e-Publikace. Jednalo se o elektronickou publikaci bez ISBN. Vzhledem k tomu, že jde o práci vytvořenou na základě zadání NMS a jednou ze spoluautorek je nynější pracovnice NMS, bylo v r. 2020 rozhodnuto, že publikace bude znovu zveřejněna na stránkách drogy-info.cz, přestože řada e-Publikace již na novém drogy-info.cz není.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist