Trendy na drogové scéně v ČR (2009)

Trendy na drogové scéně v ČR - Ohniskové skupiny s pracovníky nízkoprahových programů je výzkumná studie, provedená na základě zadání Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS). .

Autoři: Radimecký, J., Janíková, B., Zábranský, T.

Výsledky studie byly původně publikovány v r. 2009 v ediční řadě e-Publikace. Jednalo se o elektronickou publikaci bez ISBN. Vzhledem k tomu, že jde o práci vytvořenou na základě zadání NMS a jednou ze spoluautorek je nynější pracovnice NMS, bylo v r. 2020 rozhodnuto, že publikace bude znovu zveřejněna na stránkách drogy-info.cz, přestože řada e-Publikace již na novém drogy-info.cz není.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor