Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015

Autoři: Černíková T., Dárek D., Klíma T. Editor: Kiššová L. ISBN 978-80-7440-176-3. Praha: 2016.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od roku 2004. Souhrnné zprávy od r. 2012 jsou dostupné na www.drogy-info.cz. Krajské výroční zprávy jsou dostupné na stránkách krajů nebo prostřednictvím krajského protidrogového koordinátora.

Souhrnná zpráva obsahuje popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist