Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015

Autoři: Černíková T., Dárek D., Klíma T. Editor: Kiššová L. ISBN 978-80-7440-176-3. Praha: 2016.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od roku 2004. Souhrnné zprávy od r. 2012 jsou dostupné na www.drogy-info.cz. Krajské výroční zprávy jsou dostupné na stránkách krajů nebo prostřednictvím krajského protidrogového koordinátora.

Souhrnná zpráva obsahuje popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

 

 


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist