Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015

Autoři: Černíková T., Dárek D., Klíma T. Editor: Kiššová L. ISBN 978-80-7440-176-3. Praha: 2016.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od roku 2004. Souhrnné zprávy od r. 2012 jsou dostupné na www.drogy-info.cz. Krajské výroční zprávy jsou dostupné na stránkách krajů nebo prostřednictvím krajského protidrogového koordinátora.

Souhrnná zpráva obsahuje popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

 

 


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz