Blog

Výroční zpráva NPC za rok 2020

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2020 shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území ČR z pohledu orgánů vymáhajících právo a je doplněna statistickými a kazuistickými daty. Byla zveřejněná u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi (26. června).

Čtěte více
« 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 »