Blog

O stránkách drogy-info.cz

Stránky drogy-info.cz jsou stránkami Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, které je součástí Úřadu vlády České republiky. Zároveň jsou zastřešující stránkou rodiny webů, zaměřených na odvykání alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Současným krokem, zavedením Blogu, se stránky drogy-info.cz přibližují stránkám, které zastřešují.

V blogu jsou zveřejňovány informace určené pro širší veřejnost i pro odborníky, kteří pracují v oblasti závislostí nebo se setkávají s lidmi, pro které užívání návykových látek představuje zvýšené riziko. Vzhledem k tomu, že informace týkající se konzumace alkoholu, kouření a hazardního hraní jsou publikovány na specializovaných stránkách, je blog na drogy-info.cz zaměřen především na oblast užívání nelegálních drog. Zároveň se věnuje i příbuzné oblasti - používání léčebného konopí.  Krátká aktuální sdělení jsou a budou i nadále publikována v Novinkách; některé odborně zaměřené články publikované v Novinkách před 30. srpnem 2019 byly při vzniku blogu do něj převedeny. 

Původně měly stránky drogy-info.cz jinou grafickou podobu, odpovídající tomu, že plnily roli informačního portálu o ilegálních a legálních drogách určeného široké veřejnosti. Vedle vlastních informací z činnosti národního monitorovacího střediska obsahovaly i mnoho převzatých informací z ČR i zahraničí. V omezeném rozsahu si můžete původní stránky drogy-info.cz prohlédnout v archivu. V tomto vzhledu a technické kvalitě byly stránky provozovány v letech 2003-2015. Vznikly v rámci projektu Phare, který v polovině roku 2002 vedl i k ustavení samotného národního monitorovacího střediska. Před přechodem na nový vzhled a technologii (responzivní stránky) byl v roce 2015 obsah původních stránek podstatně zredukován. Starší verze webu jsou veřejnosti dostupné v internetovém archivu WaybackMachine.

Od roku 2015 se drogy-info.cz staly především stránkami národního monitorovacího střediska a soustředily se na publikaci vlastních informací - zejména obsahu výročních zpráv o stavu ve věcech drog a o hazardním hraní. Zprávy byly v plném rozsahu převáděny do html. Zároveň byly i nadále vydávány jako knižní publikace dostupná i v PDF. V roce 2018 bylo pro značnou pracnost od tohoto způsobu zveřejňování výročních zpráv upuštěno a v html se zveřejňuje pouze souhrn výročních zpráv. PDF jsou publikována v plném rozsahu.

 

Poznámka redakce: Článek byl původně publikován v r. 2015 při spuštění nové podoby stránek, a aktualizován 7. září 2019 při spuštení sekce "Blog".

 

Čtěte více
« 1 4 7 10 11 12 13 14 »

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage