UNODC: publikace Global SMART Update 2015 Vol14

, rubrika Blog

Publikace v angličtině, věnovaná legislativnímu řešení ochrany veřejného zdraví v souvislosti se syntetickými drogami.

Publikace Global SMART Update je věnována pravidelným krátkým zprávám k novým vzorcům užívání a trendům, týkajícím se užívání syntetických drog. Číslo Global SMART Update 2015, Vol14 vyšlo v září 2015.

V tomto čísle jsou analyzována legislativní řešení ochrany veřejného zdraví v souvislosti s novými syntetickými drogami. Obsahuje rešerši stávající legislativy a zkoumá, jaká nová legislativní řešení jednotlivé země zavádějí.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz