Zpráva OECD týkající se alkoholu (2015)

, rubrika Blog

Karel Nešpor a Ladislav Csémy informují v češtině o některých zjištěních ze zprávy Tackling Harmful Alcohol Use, Economics and Public Health Policy, OECD, 2015.

Zpráva OECD týkající se alkoholu byla vydána pod titulem Tackling Harmful Alcohol Use, Economics and Public Health Policy, OECD, 2015, a je dostupná na stránkách OECD.

"Podle tohoto materiálu je škodlivé užívání alkoholu pátou nejčastější příčinou smrti a invalidity na světě. Vyšší úmrtnost a častější invalidita se týká zejména osob v produktivním věku. Alkohol je příčinou více než 200 nemocí a typů úrazů.

Alkohol také souvisí se zhoršenou zaměstnatelností, absencemi v práci, nižší produktivitou práce a nižší mzdou. Pití alkoholu poškozuje nejen toho, kdo alkohol pije, ale také jeho okolí. Jedná se mimo jiné o dopravní nehody, domácí násilí, antisociální jednání a trestnou činnost, pracovní úrazy nebo poškození plodu, jestliže pije matka alkohol těhotenství. Celková výše škod, kterou alkohol působí zemím OECD se středními až vyššími příjmy, činí 1 % hrubého národního produktu.

Za zvláště zneklidňující považují autoři zprávy častější pití v tazích u mladých lidí a žen. Zkušenost s alkoholem u 15letých se mezi roky 2002 až 2010 pronikavě zvýšila zvláště v České republice. Čeští dospívající patří ve vztahu k alkoholu k nejohroženějším. Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele je v Česku vysoko nad průměrem zemí OECD.

Uvedené skutečnosti by měly vést vlády jednotlivých zemí, aby přijaly ve vztahu k alkoholu energická opatření. Ta by měla zahrnovat soustavné využívání krátké intervence na úrovni praktických lékařů, zvýšení ceny alkoholických nápojů, zejména těch nejlevnějších, a omezení reklamy alkoholu.

Podle odborníků OECD by zmíněná opatření přinesla české populaci ročně navíc 23 až 29 tisíc let života a prospěla by i české ekonomice."

 

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor

mužské oddělení léčby závislostí

Psychiatrická nemocnice Bohnice

18102 Praha 8

 

 

PhDr. Ladislav Csémy

Národní ústav duševního zdraví

vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí

Národní ústav duševního zdraví

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.