Rychlé testy: směrnice WHO

, rubrika Blog

Směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO) týkající se testování na HIV vydaná v červenci 2015.

Rozsáhlá směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO; 193 stran) je věnována testování na HIV. Byla vydána v angličtině pod titulem Consolidated guidelines on HIV testing services. ISBN 978 92 4 150892 6. Publikace je zdarma ke stažení ze stránek WHO.

 

Publikace sjednocuje pokyny pro služby testování HIV, je věnována tématům a prvkům k poskytování efektivního HIV testování pro různá prostředí, kontext a rozmanité populace. Tento dokument poskytuje nová doporučení a podporuje testovací místa v zařazování trénovaných laiků k provádění rychlých testů. Laický poskytovatel je definován jako jakákoliv osoba, která vykonává funkce vztahující se k poskytování zdravotní péče a byl vyškolen k poskytování specifické služby, ale neobdržel žádné formální odborné osvědčení.

Dokument dále zvažuje potenciál sebetestování ke zvýšení dostupnosti HIV testování, a nastiňuje zaměřené a strategické přístupy k testovacím službám, které jsou potřebné k podpoře nových globálních cílů OSN (90-90-90), kdy prvním cílem je diagnostikovat 90% osob s HIV. Kromě toho bude tento návod pomáhat manažerům národních programů a poskytovatelům služeb, včetně komunitních programů, v plánování a realizaci testovacích služeb - HTS (HIV Testing Services).

Tyto pokyny mají za cíl:

 

  • pro HTS poskytovat komplexní, na důkazech založená doporučení;
  • podpořit testování vyškolenými laickými poskytovateli s cílem zlepšit přístup k HTS skrze komunitní služby;
  • nabízet zemím poradenství k poskytování kombinací přístupů HTS vhodných pro jejich epidemický kontext, zaměření na HTS pro nejvíce zasažené a v současné době nediagnostikované skupiny;
  • poskytovat vedení, které zajistí přesnost výsledků testů a zlepšení podpory kvality HTS;
  • urychlovat větší národní i globální závazek k poskytování efektivních HTS jako klíčový prvek komplexních programů HIV, s lepším napojením na prevenci, léčbu a péči, ke snížení výskytu HIV, morbidity a mortality.

 

 


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz